Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà Melania Trump “đứng hình” sau khi bắt tay ông Vladimir Putin

Biểu cảm của bà Melania Trump sau khi bắt tay ông Vladimir Putin. Ảnh: Express.
Biểu cảm của bà Melania Trump sau khi bắt tay ông Vladimir Putin. Ảnh: Express.