Bà Melania Trump “đứng hình” sau khi bắt tay ông Vladimir Putin

Biểu cảm của bà Melania Trump sau khi bắt tay ông Vladimir Putin. Ảnh: Express.
Biểu cảm của bà Melania Trump sau khi bắt tay ông Vladimir Putin. Ảnh: Express.
Biểu cảm của bà Melania Trump sau khi bắt tay ông Vladimir Putin. Ảnh: Express.