Chùm ảnh Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đi bộ 30 phút trên Vạn Lý Trường Thành

Đệ nhất phu nhân Melania Trump thăm Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Melania Trump thăm Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP