Anh triển khai quân đội chống siêu bão Dennis

Những đợt sóng cao liên tiếp tại cảng Porthcawl. Ảnh: Matthew Horwood/Getty Images.
Những đợt sóng cao liên tiếp tại cảng Porthcawl. Ảnh: Matthew Horwood/Getty Images.
Những đợt sóng cao liên tiếp tại cảng Porthcawl. Ảnh: Matthew Horwood/Getty Images.
Lên top