Mối nguy khôn lường hậu cơn bão lửa thiêu cháy nửa tỉ sinh vật ở Australia

Hơn 100.000 con cừu và gia súc bị chết vì cháy rừng ở Australia. Ảnh: Mail.
Hơn 100.000 con cừu và gia súc bị chết vì cháy rừng ở Australia. Ảnh: Mail.
Hơn 100.000 con cừu và gia súc bị chết vì cháy rừng ở Australia. Ảnh: Mail.
Lên top