Bão Friederike đổ bộ Châu Âu, gió mạnh cuốn bay xe trên đường

Bão Friederike đang gây ảnh hưởng lớn khắp khu vực Tây Âu, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người. Ảnh: AP
Bão Friederike đang gây ảnh hưởng lớn khắp khu vực Tây Âu, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người. Ảnh: AP
Bão Friederike đang gây ảnh hưởng lớn khắp khu vực Tây Âu, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người. Ảnh: AP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top