Tổng thống Macron: Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris là một phần "số phận nước Pháp"

Nhà thờ Đức bà Paris chìm trong biển lửa hôm 15.4. Ảnh: Reuters
Nhà thờ Đức bà Paris chìm trong biển lửa hôm 15.4. Ảnh: Reuters
Nhà thờ Đức bà Paris chìm trong biển lửa hôm 15.4. Ảnh: Reuters
Lên top