Du học sinh Việt: Pháp sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris từ tàn tro

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris khiến người dân Pháp và thế giới xót xa. Ảnh: CNBC
Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris khiến người dân Pháp và thế giới xót xa. Ảnh: CNBC
Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris khiến người dân Pháp và thế giới xót xa. Ảnh: CNBC
Lên top