Cháy Nhà thờ Đức bà Paris: 850 năm lịch sử tan thành mây khói

Khói đen đặc bên trong Nhà thờ Đức bà Paris sau khi lửa được dập. Ảnh: AP
Khói đen đặc bên trong Nhà thờ Đức bà Paris sau khi lửa được dập. Ảnh: AP
Khói đen đặc bên trong Nhà thờ Đức bà Paris sau khi lửa được dập. Ảnh: AP
Lên top