7 bước để chống lại COVID-19

Người Mỹ đeo khẩu trang trên đường phố tại khu Herald Square ở New York tháng 6.2021. Ảnh: AFP
Người Mỹ đeo khẩu trang trên đường phố tại khu Herald Square ở New York tháng 6.2021. Ảnh: AFP
Người Mỹ đeo khẩu trang trên đường phố tại khu Herald Square ở New York tháng 6.2021. Ảnh: AFP
Lên top