EU đạt mục tiêu cung cấp vaccine COVID-19 cho 70% người trưởng thành

EU đạt được mục tiêu cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
EU đạt được mục tiêu cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
EU đạt được mục tiêu cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
Lên top