Chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 đa dạng khắp thế giới

Các chiến lược tiêm chủng COVID-19 đa dạng và khác biệt theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: AFP/Getty
Các chiến lược tiêm chủng COVID-19 đa dạng và khác biệt theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: AFP/Getty
Các chiến lược tiêm chủng COVID-19 đa dạng và khác biệt theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: AFP/Getty
Lên top