10 điều kỳ thú về Dương Tử - con sông có đập Tam Hiệp khổng lồ chắn ngang

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử là công trình thủy điện gây tranh cãi. Ảnh: VGC/Getty.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử là công trình thủy điện gây tranh cãi. Ảnh: VGC/Getty.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử là công trình thủy điện gây tranh cãi. Ảnh: VGC/Getty.
Lên top