Trung Quốc huy động người dân tham gia ứng phó lũ lụt

Lực lượng cứu hộ trong mùa mưa lũ ở tỉnh Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lực lượng cứu hộ trong mùa mưa lũ ở tỉnh Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lực lượng cứu hộ trong mùa mưa lũ ở tỉnh Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top