Trung Quốc vận hành nhà máy thủy điện mới ở thượng nguồn sông Dương Tử

Đơn vị phát điện đầu tiên của nhà máy thủy điện Ô Đông Đức ở thượng nguồn sông Dương Tử được đưa vào hoạt động hôm 29.6. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đơn vị phát điện đầu tiên của nhà máy thủy điện Ô Đông Đức ở thượng nguồn sông Dương Tử được đưa vào hoạt động hôm 29.6. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đơn vị phát điện đầu tiên của nhà máy thủy điện Ô Đông Đức ở thượng nguồn sông Dương Tử được đưa vào hoạt động hôm 29.6. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top