Trung Quốc công bố tổn thất tệ hại đợt lũ lụt đe doạ đập Tam Hiệp

Lên top