Rùa Hồ gươm

Hồ Gươm - Hà Nội. (Ảnh minh họa. Nguồn: Cường Ngô)
Hồ Gươm - Hà Nội. (Ảnh minh họa. Nguồn: Cường Ngô)