Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dây phơi thủa nào

Dàn phơi quần áo thông minh (nguồn: hoaphatviet.com).
Dàn phơi quần áo thông minh (nguồn: hoaphatviet.com).