Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Đi, buông, xả, thả

Giữa đường thong thả. Ảnh: Hà Minh Tuấn
Giữa đường thong thả. Ảnh: Hà Minh Tuấn