Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ước nguyện cuối cùng của người chỉ huy