Trao 50 thẻ bảo hiểm y tế tới hộ gia đình khó khăn tỉnh Yên Bái

Ông Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao thẻ BHYT tới thân nhân người lao động Công ty chè Văn Hưng
Ông Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao thẻ BHYT tới thân nhân người lao động Công ty chè Văn Hưng
Ông Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao thẻ BHYT tới thân nhân người lao động Công ty chè Văn Hưng
Lên top