LD2116

Người phụ nữ 35 năm oằn mình chăm cả gia đình bệnh tật

Hàng chục năm nay, bà Phan Thị Diến một thân gánh vác, chăm sóc gia đinh. Ảnh: PV
Hàng chục năm nay, bà Phan Thị Diến một thân gánh vác, chăm sóc gia đinh. Ảnh: PV
Hàng chục năm nay, bà Phan Thị Diến một thân gánh vác, chăm sóc gia đinh. Ảnh: PV
Lên top