LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Thăm, trợ cấp khó khăn cho trên 4.100 lao động