LD 21207: Chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật

Anh Dũng đang tận tâm xoa bóp, bấm huyệt cho khách hàng. Ảnh: H.L
Anh Dũng đang tận tâm xoa bóp, bấm huyệt cho khách hàng. Ảnh: H.L
Anh Dũng đang tận tâm xoa bóp, bấm huyệt cho khách hàng. Ảnh: H.L
Lên top