Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công Đoàn Công Thương Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào Miền Trung bị bão lũ