Hỗ trợ xây dựng thêm 5 ngôi nhà tình nghĩa Khe Sanh

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Hướng Hóa làm lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Hồ Văn Đi.
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Hướng Hóa làm lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Hồ Văn Đi.
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Hướng Hóa làm lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Hồ Văn Đi.
Lên top