Quỹ TLV Lao Động:

Hỗ trợ xây dựng thêm 5 ngôi nhà tình nghĩa Khe Sanh

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho ông Hồ Văn Đi. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho ông Hồ Văn Đi. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho ông Hồ Văn Đi. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top