Ủy ban nhân dân

Quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024

nam dương |

Bạn đọc có email nghiamanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm thảo luận Đề án sắp xếp Công đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức thảo luận Đề án củng cố, sắp xếp Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân.

Thành lập 19 Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – 19 Công đoàn cơ sở khối Huyện ủy, Khối Dân Đảng và các Công đoàn cơ sở thuộc các phòng ban, ngành của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã được Liên đoàn Lao động huyện ra Quyết định thành lập.

Phương án xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thục Quyên (T/H) |

Việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được quy định tại Điều 13 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

Cải cách tiền lương đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Thục Quyên (T/H) |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cũng là một đối tượng được cải cách tiền lương từ 1.7.2024.

Số lượng phó giám đốc của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Hà Ngọc (T/H) |

Việc xác định số lượng phó giám đốc của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh căn cứ theo theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 61/2018/NĐ-CP bổ sung bởi Khoản 1 Điều 2 Nghị định 107/2021/NĐ-CP.

Hộ gia đình bị thu hồi đất ở thì được bồi thường bằng đất ở hay bằng tiền?

Thạch Lam (T/H) |

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013, Nhà nước quyết định thu hồi đất trong một số trường hợp. Nhiều người dân thắc mắc, khi bị thu hồi đất ở thì hộ gia đình được bồi thường bằng đất ở hay bằng tiền.

Thủ tục cần nắm rõ khi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Thạch Lam (T/H) |

Người dân khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cách xác định hạn mức đất ở

Thạch Lam (T/H) |

Hạn mức đất ở được hiểu cơ bản chính là mức giới hạn diện tích đất ở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng khi cơ quan đó công nhận quyền sử dụng đất ở, giao đất ở. Hạn mức đất ở gồm 2 loại, bao gồm hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở.

Quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện

Quế Chi |

Bạn đọc Hải Châu (Thái Bình) hỏi: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện được quy định ra sao?

Công chức cấp tỉnh gồm những ai?

Quế Chi |

Bạn đọc Minh Hằng (Nam Định) hỏi: Công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh bao gồm những ai?

Quy định về cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân cấp xã

Quế Chi |

Bạn đọc Nguyễn Văn Thiều (Thái Bình) hỏi: Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn giữ chức vụ đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân mới nhất

Phương Minh |

Tiêu chuẩn đối với chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hiện nay được quy định theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 33/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ tháng 8.2023).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

LƯƠNG HẠNH |

Theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điểm khác về thẩm quyền quản lý của UBND xã với công chức cấp xã từ 1.8

Quế Chi (T/H) |

Từ ngày 1.8, theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân xã có thêm nhiệm vụ và quyền hạn trong thẩm quyền quản lý đối với công chức cấp xã.