Ủy ban nhân dân

Quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện

Quế Chi |

Bạn đọc Hải Châu (Thái Bình) hỏi: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện được quy định ra sao?

Công chức cấp tỉnh gồm những ai?

Quế Chi |

Bạn đọc Minh Hằng (Nam Định) hỏi: Công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh bao gồm những ai?

Quy định về cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân cấp xã

Quế Chi |

Bạn đọc Nguyễn Văn Thiều (Thái Bình) hỏi: Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn giữ chức vụ đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân mới nhất

Phương Minh |

Tiêu chuẩn đối với chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hiện nay được quy định theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 33/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ tháng 8.2023).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

LƯƠNG HẠNH |

Theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điểm khác về thẩm quyền quản lý của UBND xã với công chức cấp xã từ 1.8

Quế Chi (T/H) |

Từ ngày 1.8, theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân xã có thêm nhiệm vụ và quyền hạn trong thẩm quyền quản lý đối với công chức cấp xã.

Trường hợp Ủy ban nhân dân xã được quyết định cử Trưởng thôn lâm thời

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Hải Hà hỏi: Trường hợp nào Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới?

Doanh nghiệp tại Quảng Nam nợ hơn 100 tỉ đồng kinh phí Công đoàn

Hoàng Bin |

Tính đến cuối năm 2022, các đơn vị, doanh nghiệp tại Quảng Nam đã nợ hơn 100 tỉ đồng kinh phí Công đoàn (KPCĐ), làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Điểm khác về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở nông thôn và đô thị

Quế Chi |

Số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở nông thôn và đô thị có điểm khác nhau theo quy định.

Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Thực hiện vận động của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, vừa qua, tại Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã có 892 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Theo Khoản 2 Điều 13 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định Hội đồng nhân dân miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân trong các trường hợp sau đây:

Trình tự, thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Trình tự, thủ tục bầu thành viên Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 11 Nghị định 08/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 115/2021/NĐ-CP.

Trường hợp đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn. Tuy nhiên có những trường hợp thực hiện đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân huyện.

Số lượng phiên họp Ủy ban nhân dân trong 1 tháng

Quế Chi (T/H) |

Phiên họp Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 113 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được sửa đổi bởi khoản 31 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019).

Người có quyền triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 114 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được sửa đổi bởi Khoản 31 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019).