Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Năm 2021, LĐLĐ Thái Nguyên phát triển mới hơn 3.880 đoàn viên công đoàn

Hà Anh |

Thái Nguyên - Một trong những kết quả đạt được rất quan trọng của các cấp công đoàn khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021 là đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).  

Không có lao động nữ bị xâm phạm quyền lợi

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.  

Công đoàn tổ chức tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá

Phương Hảo |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác An toàn vệ sinh lao động các doanh nghiệp trong các KCN Thái Nguyên.