TPHCM: Ký kết bán hàng giảm giá 5 - 50% cho đoàn viên công đoàn

Đại diện LĐLĐ Quận 8 và doanh nghiệp ký kết chương trình bán hàng giảm giá trực tiếp cho đoàn viên công đoàn. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 và doanh nghiệp ký kết chương trình bán hàng giảm giá trực tiếp cho đoàn viên công đoàn. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 và doanh nghiệp ký kết chương trình bán hàng giảm giá trực tiếp cho đoàn viên công đoàn. Ảnh Đức Long
Lên top