Xương vịt "chung sống" trong đường thở suốt 3 tháng

Dị vật là xương vịt được lấy ra sau khoảng 3 tháng "chung sống" trong đường thở
Dị vật là xương vịt được lấy ra sau khoảng 3 tháng "chung sống" trong đường thở
Dị vật là xương vịt được lấy ra sau khoảng 3 tháng "chung sống" trong đường thở

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top