Cảnh giác dị vật đường thở

Bộ phận kéo khóa trong phế quản bé B.D.K, 24 tháng, ở Nghệ An.
Bộ phận kéo khóa trong phế quản bé B.D.K, 24 tháng, ở Nghệ An.
Bộ phận kéo khóa trong phế quản bé B.D.K, 24 tháng, ở Nghệ An.
Lên top