Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Gần 500 khách hàng chưa liên hệ được

Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Sản phẩm Pate Minh Chay được phát hiện có độc tố. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Lên top