Pate Minh Chay: Độc tố botulinum là thủ phạm

Ngày 30.8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thu hồi 13 sản phẩm của Cty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới, trong đó có nhãn hàng Pate Minh Chay.
Ngày 30.8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thu hồi 13 sản phẩm của Cty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới, trong đó có nhãn hàng Pate Minh Chay.
Ngày 30.8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thu hồi 13 sản phẩm của Cty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới, trong đó có nhãn hàng Pate Minh Chay.
Lên top