Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Viện phí tăng như thế nào từ ngày 1.6?

Người dân nên nhanh chóng tham gia BHYT để tránh tác động từ viện phí tăng (Ảnh: TL)
Người dân nên nhanh chóng tham gia BHYT để tránh tác động từ viện phí tăng (Ảnh: TL)