TPHCM: Sở Y tế công khai danh sách 17 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Phòng khám Đa khoa Baylor (ảnh K.Q)
Phòng khám Đa khoa Baylor (ảnh K.Q)
Phòng khám Đa khoa Baylor (ảnh K.Q)