TPHCM: Bệnh nhân nữ tố điều dưỡng quấy rối tình dục

Bệnh viện Quận Thủ Đức (ảnh K.Q)
Bệnh viện Quận Thủ Đức (ảnh K.Q)