TPHCM: Bệnh nhân nữ tố điều dưỡng quấy rối tình dục

Bệnh viện Quận Thủ Đức (ảnh K.Q)
Bệnh viện Quận Thủ Đức (ảnh K.Q)
Bệnh viện Quận Thủ Đức (ảnh K.Q)