Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tịch thu hơn 300.000 viên đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc

Ngành chức năng kiểm tra và tịch thu số thuốc tại cơ sở bà Hoa (ảnh: P.V)
Ngành chức năng kiểm tra và tịch thu số thuốc tại cơ sở bà Hoa (ảnh: P.V)