Tịch thu hơn 300.000 viên đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc

Ngành chức năng kiểm tra và tịch thu số thuốc tại cơ sở bà Hoa (ảnh: P.V)
Ngành chức năng kiểm tra và tịch thu số thuốc tại cơ sở bà Hoa (ảnh: P.V)
Ngành chức năng kiểm tra và tịch thu số thuốc tại cơ sở bà Hoa (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM