Thêm một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm nhập khẩu bị "tuýt còi"

Bị xử phạt do kinh doanh thuốc thiếu thông tin nhà nhập khẩu trên nhãn thuốc (Ảnh minh họa)
Bị xử phạt do kinh doanh thuốc thiếu thông tin nhà nhập khẩu trên nhãn thuốc (Ảnh minh họa)
Bị xử phạt do kinh doanh thuốc thiếu thông tin nhà nhập khẩu trên nhãn thuốc (Ảnh minh họa)