Suy thận nặng do dùng thuốc nam

Bác sĩ BV Đa khoa Tuyên Quang thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sĩ BV Đa khoa Tuyên Quang thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sĩ BV Đa khoa Tuyên Quang thăm khám cho bệnh nhân.