Kỳ tích: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối sinh con an toàn

Chị Nguyễn Thị Mơ hạnh phúc bế con gái (Ảnh: BVCC)
Chị Nguyễn Thị Mơ hạnh phúc bế con gái (Ảnh: BVCC)
Chị Nguyễn Thị Mơ hạnh phúc bế con gái (Ảnh: BVCC)