Phẫu thuật thành công cắt bỏ viên sỏi bàng quang “khủng” cứu bệnh nhân

Hình ảnh viên sỏi sau khi lấy ra khỏi bụng của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Hình ảnh viên sỏi sau khi lấy ra khỏi bụng của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)