Phát hiện 5 mẫu rượu vượt ngưỡng methanol ở Hà Nội

Nạn nhân ngộ độc rượu cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC)
Nạn nhân ngộ độc rượu cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC)
Nạn nhân ngộ độc rượu cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC)