Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông lão 40 năm ngủ ngồi vì khối polyp mũi khổng lồ

Bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật lấy khối polyp mũi (ảnh BS Hớn)
Bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật lấy khối polyp mũi (ảnh BS Hớn)