Đau đầu tìm giải pháp xử lý rượu độc chứa methanol

Những nạn nhân của ngộ độc rượu methanol cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC).
Những nạn nhân của ngộ độc rượu methanol cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC).
Những nạn nhân của ngộ độc rượu methanol cấp cứu tại BV Bạch Mai (Ảnh: BVCC).