Những bệnh nhân đầu tiên được đại phẫu bằng robot

Các bác sĩ thực hiện ca mổ ứng dụng robot để cắt và nạo vét tế bào ung thư dạ dày cho bệnh nhân. Ảnh: K.Q
Các bác sĩ thực hiện ca mổ ứng dụng robot để cắt và nạo vét tế bào ung thư dạ dày cho bệnh nhân. Ảnh: K.Q
Các bác sĩ thực hiện ca mổ ứng dụng robot để cắt và nạo vét tế bào ung thư dạ dày cho bệnh nhân. Ảnh: K.Q