Những cách bảo vệ sức khỏe, chống chọi với cái nắng 40 độ C

Nên uống nhiều nước và đúng cách để bù lại lượng nước đã mất qua bài tiết. Ảnh: Healthday
Nên uống nhiều nước và đúng cách để bù lại lượng nước đã mất qua bài tiết. Ảnh: Healthday
Nên uống nhiều nước và đúng cách để bù lại lượng nước đã mất qua bài tiết. Ảnh: Healthday