Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người mẹ nghẹn ngào xin hiến toàn bộ nội tạng con trai đang chết lâm sàng

Hình ảnh một ca ghép tim (Ảnh: internet)
Hình ảnh một ca ghép tim (Ảnh: internet)