Người dân dị ứng nổi mẩn đỏ khi tắm biển Đà Nẵng: Có thể do sứa lửa và sao biển

Người dân và du khách tắm biển tại Đà Nẵng
Người dân và du khách tắm biển tại Đà Nẵng