Nắng nóng kỷ lục trong vòng 46 năm qua: Bệnh nhân nhập viện tăng mạnh

Lượng bệnh nhi tại khoa Nhi- BV Thanh Nhàn tăng khoảng 50% so với những ngày trước nắng nóng. Ảnh: PV
Lượng bệnh nhi tại khoa Nhi- BV Thanh Nhàn tăng khoảng 50% so với những ngày trước nắng nóng. Ảnh: PV
Lượng bệnh nhi tại khoa Nhi- BV Thanh Nhàn tăng khoảng 50% so với những ngày trước nắng nóng. Ảnh: PV