Bác sĩ “mách” cách đối phó nắng nóng cho trẻ

Nắng nóng kéo dài, trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất.
Nắng nóng kéo dài, trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất.
Nắng nóng kéo dài, trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất.